Intrebari si raspunsuri despre roviniete

1. Cand am nevoie de rovinieta?

Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, definita la art. 1 alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.
Reteaua de drumuri nationale din Romania – drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

  • autostrazi;
  • drumuri expres;
  • drumuri nationale europene (E);
  • drumuri nationale principale (DN);
  • drumuri nationale secundare (DN.

NU aveti nevoie de rovinieta daca va deplasati: pe drumuri judetene; pe drumuri comunale.

2. Pe ce drumuri se aplica tariful de utilizare (rovinieta)?

Conform OU 15/2002 modificata si completata:(21)Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, definita la art. 1 alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum pentru care se vor aplica tarife de concesiune.art. 1 alin. (1)d)reteaua de drumuri nationale din Romania – drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;(1)Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

a)autostrazi;

b)drumuri expres;
c)drumuri nationale europene (E); d)drumuri nationale principale; e)drumuri nationale secundare.

3. Care sunt perioadele de valabilitate?

Art. 3 ( NORME METODOLOGICE din 1 octombrie 2010 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din Romania aprobate prin Ordinul 769/2010)(5)Perioada de valabilitate a rovinietei incepe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.(6)Daca ziua de inceput a valabilitatii este ziua in curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora achitarii tarifului de utilizare si expira la ora 24,00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.(2)Perioadele de valabilitate se determina astfel:
a)o zi – ziua corespunzatoare datei pentru care a fost achitat;(6)Daca ziua de inceput a valabilitatii este ziua in curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora achitarii tarifului de utilizare si expira la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.b)7 zile – ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 6 zile;c)30 de zile – ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 29 de zile;d)90 de zile – ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 89 de zile;e)12 luni – ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si pana in ziua anterioara aceleiasi zile a anului urmator inclusiv.

4. Unde gasesc toata legislatia in materie de rovinieta?

Legislatie rovinieta in vigoare:Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82/01.02.2002 – actualizata – Ordonanta_Guvernului_Romaniei_numarul_15_din_2002_privind_introdu cerea_rovinietei.pdf ;Ordinul ministrului transporturilor nr. 769 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri Ordinul_numarul_769_Norme_metodologice_pentru_aplicarea_rovinietei. pdf ;

5. Pentru un autovehicul inmatriculat temporar (numere provizorii, numere rosii), trebuie sa cumpar rovinieta?

Da, conform Art. 1, paragraf (2) din “ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania” :(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din RomaniaCare sunt datele necesare pentru plata prin ordin de plata pentru comenzile efectuate pe site www.roplati.ro ? Beneficiar: ABI automotion s.r.l. Cod fiscal : RO
BRD-SG – Sucursala
Cont: ROVa rugam specificati pe ordinul de plata ‘rovinieta online’ si data comenzii sau numarul facturii proforme.

6. O rovinieta de o zi achizitionata azi e considerata valabila pentru toata ziua, adica incepand de la ora 0 a zilei curente?

Nu, conform Art. 3, paragraf (6) din “ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania” :(6) Daca ziua de inceput a valabilitatii este ziua in curs, valabilitatea rovinietei incepe de la ora achitarii tarifului de utilizare si expira la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat.

7. Unde pot fi amendat pentru ca nu am rovinieta valabila?

Conform art. 8 pct.5 (O.G. 15/2002, modificată şi completată cu O.G. 8/2010),(5)Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

8. Am rovinietă valabilă, dar am primit amendă, ce fac?

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia, (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

9. Am primit mai multe procese verbale de contraventie, emise pentru acelasi vehicul, dar cu date de savarsire a contraventiilor diferite. Trebuie ca la fiecare proces verbal sa platesc amenda si tariful de despagubire?

Da.

10. In urma primirii unui proces verbal de constatare a contraventiei, am constatat faptul ca operatorul care a eliberat rovinieta a inscris eronat numarul de inmatriculare al vehiculului. Ce trebuie sa fac in vederea remedierii erorii?

In situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitată şi efectuată corecţia numărului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere,la punctul de distributie unde a fost emisa rovinieta, utilizatorul poate solicita CNADNR – S.A. corecţia numărului de inmatriculare in baza de date.Solicitarea se transmite in original la CNADNR – S.A., conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Roviniete Cerere schimbare numar inmatriculare eronat , impreună cu:o copie a documentului copie client emis pentru numărul de inmatriculare eronat;
o copie a certificatului de inmatriculare sau a cărţii de identitate a vehiculului, din care să reiasă numărul de inmatriculare corect;o copie a documentului de plată.
Pe baza documentelor mentionate anterior, CNADNR va efectua corecţia numărului de inmatriculare dacă este indeplinită una din următoarele condiţii:numărul de identificare al vehiculului, înscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisă de utilizator;
in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numărul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrărilor din baza de date a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare vehicule numărul de înmatriculare înscris in document, la data eliberării rovinietei, nu era alocat unui vehicul;in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor străini, numărul de inmatriculare inscris prezintă o eroare de maximum două caractere şi numărul de identificare al vehiculului nu este inscris; rovinieta a fost emisă pentru numărul de inmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare;

11. Am primit un proces verbal de contraventie, pe care l-am achitat. Ce trebuie sa fac mai departe?

in cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal si a instiintarii de plata.
prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti;
Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

12. Daca in urma sanctionarii contraventionale, am platit tariful de despagubire, mai trebuie sa cumpar o rovinieta?

Da.

13. Am vandut vehiculul si totusi am primit un proces verbal de constatare a contraventiei. Ce fac?

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitatea acestora.CNADNR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal. In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliati sau îşi are sediul firma dumneavoastra.Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului . Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

14. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care am vandut vehiculul, am pastrat numarul de inmatriculare, si am inmatriculat un alt vehicul cu acest numar?

Nu.

15. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care s-a schimbat proprietarul sau adresa de domiciliu a proprietarului, dar numarul de inmatriculare a ramas acelasi?

Da.

16. Am inmatriculat un vehicul, iar la momentul la care am dorit sa achizitionez rovinieta, operatorul m-a instiintat ca pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta valabila. Mai trebuie sa achizitionez o noua rovinieta?

In cazul in care in sistemul informatic, pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta aflata in perioada de valabilitate, aceasta se considera a fi valida pentru vehiculul dv., numai in cazul in care numarul de identificare pentru care a fost eliberata rovinieta respectiva este acelasi cu numarul de identificare din certificatul de inmatriculare al vehiculului detinut de catre dv., si rovinieta respectiva a fost eliberata pentru tipul de vehicul detinut de catre dv;In cazul in care cele doua numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului detinut de catre dv. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existenta in sistemul informatic, aceasta nu se considera a fi valabila pentru vehiculul detinut de catre dv., iar operatorul are obligatia sa va elibereze rovinieta solicitata.

17. Rovinieta isi pastreaza valabilitatea in cazul in care s-a schimbat numarul de inmatriculare?

În cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitata rovinieta,aceasta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acesteia numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.În orice altă situaţie utilizatorul va solicita CNADNR – S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.
Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la unul din punctele de lucru ale CNADNR – SA, o cerere scrisa conform formularului tip – persoana fizica sau a formularului tip – persoana juridica, cartea deidentitate a vehiculului in copie si original.
Odată cu modificarea numărului de înmatriculare, în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare identice, dintre care:
a) unul va fi ştampilat de către CNADNR – S.A. şi va fi înmânat solicitantului;
b) unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR – S.A.

18. Pot recupera contravaloarea rovinietei pentru o perioada in care autovehiculul nu a circulat?

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 1 octombrie 2010 pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobate prin ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010, contravaloarea rovinietei se recupereaza numai in situatiile de mai jos:Art. 6(1)CNADNR – S.A. va returna contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare, la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculelor ca urmare a:a)dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b)scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c)declararii furtului vehiculului.(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului de utilizare, corespunzator perioadei de neutilizare, se depune la CNADNR – S.A., impreuna cu documente emise de organele abilitate, din care sa reiasa, dupa caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere.(3)Suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea acestuia, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din ania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii valabilitatii tarifului de utilizare, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.Art. 7(1)In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR – S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere.(2)Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR – S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului ce va purta inscrisul “conform cu originalul”, semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.

(3)Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 8

(1)Pentru cererile de restituire, CNADNR – S.A. are obligatia sa verifice incadrarea in situatiile prevazute la art. 6 si 7 si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.

(2)Pentru cererile de restituire prevazute la art. 6 si 7, CNADNR – S.A., in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.

19. Am vandut vehiculul, iar rovinieta achizitionata inca mai este in perioada de valabilitate. Imi poate fi calculata si restituita suma aferenta perioadei de neutilizare, de la data vanzarii vehiculului pana la data expirarii valabilitatii rovinietei?

Nu se poate. Restituirea sumei, corespunzatoare perioadei de neutilizare, se face numai la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a urmatoarelor situatii:
– dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;- scoaterii definitive din România a vehiculului; – declararii furtului vehiculului.

20. Am achitat mai multe roviniete pentru acelasi vehicul, cu perioade de valabilitate care se suprapun cel putin o zi. Cum procedez pentru a mi se restitui contravaloarea tarifului pentru care perioadele de valabilitate ale rovinietele achizitionate se suprapun?

In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel putin o zi, contravaloarea perioadei de suprapunere a rovinietelor, se returneaza in baza unei solicitari de returnare a contravalorii tarifului corespunzator perioadei de suprapunere care se depune la CNADNR – S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare a vehiculului, ce va purta inscrisul “conform cu originalul”, semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.

Suma ce se va returna, va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor si va fi returnata in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

In cazul in care in certificatul de inmatriculare al vehiculului detinator este o societate de leasing, dar totodata sunt inscrise si datele utilizatorului vehiculului, procesul verbal de constatare a contraventiei incheiat pentru circulatia pe reteua de drumuri nationale din Romania fara a detine rovinieta valabila, va fi emis pe numele detinatorului sau al utilizatorului?

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului . Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing).

21. In cazul in care doresc informatii suplimentare privind rovinieta, unde ma pot adresa?

In situatia in care aveti nevoie de informatii suplimentare privind rovinieta va puteti adresa telefonic la numarul: 07xx xxx xxx program non stop sau prin email la adresa suport@roplati.ro;

Pentru informatii furnizate direct de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale va puteti adresa telefonic la numarul: 021.264.33.44 , de luni pana joi in intervalul orar 08:30 – 16: 30 si vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00 sau pe email la adresa roviniete@andnet.ro

22. Contraventii si sanctiuni, conform O.G. 15 / 2002

Infractiuni, Contravenţii şi Sanctiuni prevăzute de Ordonanţa 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri naţionale din România

INFRACŢIUNI

Sancţiune

Incadrare infractiune conform Codului Penal

Text articol 282 Cod Penal

Falsificarea rovinietelor, deţinerea sau utilizarea de formulare false constituie infracţiune

Inchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi Inchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi Art. 282 Cod penal – falsificarea de monede sau alte valori

(1)Falsificarea de monedă metalică, monedă de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plăţilor, emise de instituţia bancară ori de alte instituţii de credit competente, sau falsificarea oricăror alte titluri ori valori asemănătoare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie, în orice mod, a valorilor falsificate arătate în alineatul precedent, sau deţinerea lor în vederea punerii în circulaţie.

(3)Dacă faptele prevăzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au cauzat o pagubă importantă sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.

(4)Tentativa se pedepseşte.

CONTRAVENŢII

Sancţiuni

Amendă (minim-maxim)

Persoană responsabilă

Fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie

Min.3.000 max. 4.500 lei – aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu MTMA ≥ 12,01, cu minim 4 axe inclusiv;

UTILIZATORUL *

Min.2.750 max. 3.000 lei – aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu MTMA ≥12,01, cu maximum 3 axe inclusiv;

Min.1.750 max. 2.250 lei
– aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu 7,5 t ≤ MTMA <12,00t;

– vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

Min.1.250 max. 1.750 lei
– aplicabilă vehiculelor de transport marfă cu 3,5 t < MTMA ≤ cu 7,5 t

– vehiculelor de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto);

Min.750 lei max. 1.250 lei
Vehiculelor de transport marfă cu 0t mai mic decât MTMA ≤ 3,5 t Min. 250 max. 500 lei
Autoturisme

* utilizatori – persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, respectiv persoanele fizice ori juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;

Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi

din luna anterioară datei achitării tarifului.

Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective.

Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare:

– în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata;

– în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2).Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.